Kart over områder

Kvikne-Skåbu Grunneierlag har store friluftsområder, som benyttes til ulike formål – storvilt, småvilt og fiske.

Kartområder for småvilt

A: Søre Kviknekjølen og Øldalen

34500 da, derav 13000 da snaufjell h.o.h. 610-1245 m

B: Skållia- Krakkstetten

39000 da, derav 24400 da snaufjell, h.o.h 860-1659 m

C: Skjedalen

9600 da snaufjell, h.o.h. 920-1220 m

D: Breistulen-Sæterkampen

29600 da, derav 17600 da snaufjell, h.o.h. 760-1659 m

E: Bosbekken- Mumoen

31000 da, derav 6500 da snaufjell, h.o.h. 780-1120 m

F: Murudalen-Lauvåsen

34500 da, derav 6500 da snaufjell, h.o.h. 780-1157 m

G: Skardfjellet

34000 da, derav 5200 da snaufjell, h.o.h. 670-1158 m

H: Åkrelia- Flymoen

18000 da, derav 6500 da snaufjell, h.o.h. 900-1560 m

I: Kvikne bakside

23000 da, barskog, h.o.h. 320-1100 m

J: Skåbu bakside

19000 da barskog, h.o.h. 550-1074 m

K: Vinsterlia

18500 da, derav 2000 da snaufjell, h.o.h. 860-1000 m

Kartområder for storvilt

Bosbekken-Torslåen

Breistulen-Nysæterlia

Kvikne bakside

Kvikne solside

Lauvåsen

Murudalsmyrin-Muruli

Vinsterlia

Åkerlia-Flymoen-Bjøinhollia

Åsane-Graupmo

Oversiktskart

Vinstradalen Utmarkslag