Elgmerkeprosjekt

Et forskningsprosjekt som gjennomføres i 11 Innlandet-kommuner

Meir kunnskap om leveområda til elgen

Prosjektet er eit samarbeid mellom dei 11 kommunane Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Nordre-Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Øystre-Slidre, samt jaktrettshavarane i nemnte kommunar. Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er ansvarleg for gjennomføring av prosjektet.

Formålet med merkinga er å skaffe meir kunnskap om leveområda til elgen som vinterstid held seg i Murudalsområdet, og derav få eit betre kunnskapsgrunnlag for ei helskapleg forvaltning av elgstamma. Trekkmønster, beitegrunnlag, forekomst av parasitter, reproduksjon og dødelighet er noe av det som skal undersøkes.

Det skal totalt merkast 50 elg med GPS-klavar. Det første 27 elgane blei merka i mars 2020, og resterande 23 elgar skal merkast vinteren 2021. Du kan sjå kvar elgane held seg ved å gå inn på nettstaden dyreposisjoner.no, prosjekt Elgen i Oppland.