Om oss

Kvikne-Skåbu Grunneierlag er en frivillig sammenslutning av grunneiere i Vinstradalen. Med arealene til de 136 medlemmene disponerer vi ca. 225.000 DA utmark. Virksomheten er hovedsakelig utleie av jakt og fiske, samt ivaretagelse av medlemmenes rettigheter i utmarka.

Formålet med nettsiden

Vi vil på denne siden presentere vårt flotte område, samt informere om vår virksomhet og tilbud om jakt, fiske og annen bruk av utmarka.

Fane for bilder

Vi har en egen fane kalt Bildegalleri, her håper vi på bidrag fra alle som vil videreformidle bilder fra  naturopplevelser i området.

Området

Vi disponerer ca 225000 da utmark,og består av 136 medlemmer. Virksomheten er hovedsaklig utleie av jakt og fiske, samt ivaretagelse av medlemmenes rettigheter i utmarka.

Kvikne-Skåbu grunneierlag sine arealer ligger i hovedsak på nordsida av statsalmenningen og Ruste grunneierlag. I øst har grunneierlaget grense mot Sorperoa jaktforening og i nord mot Langmorkje statsalmenning, Heidal viltlag og flere sameier. I tillegg har grunneierlaget arealer i Vinsterli-/Storhøområdet, på sørsida av statsalmenningen.

Begge almenningene ligger dels i Sør-Fron dels i Nord-Fron kommuner. Kvikne-Skåbu grunneierlag har alt det vesentlige av sine arealer i Nord-Fron. Nabokommuner for hele området er Gausdal, Øystre Slidre, Vågå og Sel.

Området på begge sider av Breisjøen og Espedalsvatnet, mellom de to adskilte delene av bygdealmenningen, fra sørgrensa for Fron Statsalmenning til grensa mot Gausdal, består i dag av alt det vesentlige av statskog, det såkalte Espedalskomplekset midtre med vel 20000 daa. Resten er spredt beliggende påivate skogteiger.

På nordsida av statsalmenninga, er det og relativt store områder eid av Statskog. Disse utgjør deler av Espedalskomplekset nordre med vel 30000 daa. All statskogen i de to nevnte områder skriver seg opprinnelig fra utskiftningen av den solgte statsalmenning.