Storvilt

I området er det jakt på elg, hjort og rådyr.

Søknadsfrist

Søknadsfrist på alle jaktkort er 15.06.2023

Til styret V/Ola K Aasmundstad Skåbuv 1206 2640 Vinstra
Sendes gjerne pr E-post post@ksgrunn.no

Følgende terreng ønskes leid bort for perioden 2022- 2025

Feltnr.

Jaktterreng

Kvote ungdyr/ kalv

Kvote Ku

Kvote Okse

1.

Murudalsmyrene – Muruli

2
1.
1.
2.

Bosbekken- Torslåene

4
1.
1.
3.

Lauvåsen- Slangsli

4
1.
1.
4.

Breistulen- Nyseterlia

3
1.
1.
5.

Åsane- Graupmo

3
1.
1.
6.

Kviknesolside 1.periode (25.09.- 09.10.) 

1
1.
1.
7.

Kviknesolside 2.periode (11.10.- 31.10.)

1
1.
1.
8.

Kviknebakside 1.periode (25.09.- 09.10.) 

1
1.
1.
9.

Kviknebakside 2. periode (11.10.- 31.10.) 

1
1.
1.
10.

Vinsterlia- Snubbdalen

4
1.
1.
10.

Åkerlia- Flymoen- Bjønnholia

2
1.
1.

Det tildeles tilleggsdyr, på terreng med en jaktperiode forhåndstildeles det to tilleggsdyr ungdyr/ kalv. På terreng med delt jakt skjer tildeling skjønnsmessig underveis.

Det tas forbehold om enderinger av kvoten det enkelte år i 4.årsperioden.

2 ½ årige og eldre dyr kan etter, vedtatte felles retningslinjer i Fronvest godkjennes som kalv/ungdyr på kvoten.

Jakttid f.o.m. 25.09.- t.o.m. 15.11. på alle felt. Felt med delt jakt 1.periode 25.09.- 09.10. 2.periode 11.10.- 31.10. Perioden 01.11.- 15.11. deles etter avtale med jakt lagene.

Anbudsprosess
Det gis anbud på terreng pr. år, kg. avregnes etter faste priser grunnkvote kr. 70 pr. kg. Tilleggskvote kr. 60 pr. kg. Priser er inklusive m.v.a. Det tas forbehold om at priser kan bli indeksregulert. Det betales kommunal fellingsavgift for alle felte dyr. Godkjent ettersøkshund dokumenteres.

Det vil foregå småviltjakt på terrengene i perioden.

Jaktlagene setter opp jaktfeltene i prioritert rekkefølge, jaktlagets medlemmer settes opp i anbudet.

Anbud leveres i lukket konvolutt til styrets leder innen 23.05. kl.16.00.

Tildeling av jakt onsdag 25.05.22. Jaktlag som får tilbud om jakt, kontaktes.

Styret tar forbehold om å kunne godta eller forkaste ethvert anbud.

Ola K. Aasmundstad
Skåbuvegen 1206
2640 Vinstra

Informasjon

Det tildeles tilleggsdyr, på terreng med en jaktperiode forhåndstildeles det to tilleggsdyr ungdyr/ kalv. På terreng med delt jakt skjer tildeling skjønnsmessig underveis.

Det tas forbehold om endringer av kvoten det enkelte år i 4.årsperioden.

2 ½ årige og eldre dyr kan etter, vedtatte felles retningslinjer i Fron vest godkjennes som kalv/ungdyr på kvoten.

Jakttid f.o.m. 25.09.- t.o.m. 15.11. på alle felt. Felt med delt jakt 1.periode 25.09.- 09.10. 2.periode 11.10.- 31.10. Perioden 01.11.- 15.11. deles etter avtale med jakt lagene.

Grunneierlaget er med i bestandsplanområdet Fron Vest, som omfatter vestsida av Gudbrandsdalslågen i Nord- Fron. Her besluttes de overordnede forvaltningsmål samt gjennomføring og regler.bestandsplan elg kan du se her.

Elgbestanden lokalt har de senere år vært stabil, men det er en utfordring med en økning av trekkende elg til utsatte vinterbeiteområder. Fron Vest har fått utarbeidet en beitetakst for å belyse og dokumentere beitesituasjonen innen området.

Hjort

 • Foregår som kortsalg til innenbygds jegere, Det er kun anledning til å søke som enkeltjeger . Det er anledning til å kjøpe flere kort.
 • Jakttider er 1/9-24/9 og 1/11-23/12
 • Fast innenbygdsboende pr kort kr. 900,-
 • I tillegg kommer kilopris for felte dyr, kr. 50,- for ungdyr/ voksen, kr. 45- for kalv, + mva. og kommunal fellingsavgift.
 • Søknader behandles fortløpende.

Rådyrbukk

 • Rådyrjakt foregår som kortsalg på tidligjakt på bukk, fra 10.8 – 20.9, samt ordinær jakt fra 25.9
 • Rådyrbukk (jakttider 10/8-20/9)
 • Medlemmer pr kort kr 450,
 • Innenbygds pr kort 600,
 • Utenbygds pr kort 900,-
 • For bosatte innenfor lagets område går ubenytta bukkekort over til ordinær jakt.
 • Korta blir tilsendt på epost etter forespørsel, send adresse til post@ksgrunn.no
 • Søknader behandles fortløpende.

Elgjaktområder

Rådyr ordinær

 • Rådyr ordinærjakt (25/9-23/12)
 • Det selges kùn 1 kort pr jeger.
 • medlemmer pr kort 300,-
 • innenbygds pr kort 600,-