Småvilt

Her finner du nyttig informasjon om søknadsfrister, områder og kortsalg.

Søknadsfrist

Søknadsfrist på alle jaktkort er 15.06.2023

Til styret V/Ola K Aasmundstad Skåbuv 1206 2640 Vinstra
Sendes gjerne pr E-post post@ksgrunn.no

5 dagers kort rype/skogsfugl

1. periode: 15.09 til og med 19.09. 2. periode: 20.9 til og med 24.09. Leies ut på følgende terreng: G, H, I og K.

Informasjon

Innenbygds jegere som vil ha kort på rype/skogsfugl bes sende en søknad på e-post, sammen med kvittering på innbetalt jegeravgift.

Småviltjakt for medlemmer, kort: 300,- uten hund og 600,- med hund.

For innenbygdsboende: Sesongkort uten hund 600,- og med hund 1200,-

Betales inn på konto: 2095.19.83773

Jakttid er som før 15.09-23.12

Styret forbeholder seg retten til eventuell begrensing av jakta, dette blir vurdert før sesongen. begrensing blir iforhold til uttak.(dagskvoter og totalkvote i jaktperioden)

Området er inndelt i 11 jakterreng for småviltjakt, se inndeling under Kart

Anbud

Småviltjakt anbud 2022

Småviltjakt tilbys følgende:

Kontrakt (4 jegere og 4 hunder) Anbud i kr pr år

Terreng:

 • A Søre Kviknekjølen
 • C Skjedalen
 • D Breistulen
 • E Bosbekken-Mumoen
 • F Murudalen-Lauvåsen

Perioder

5 dagers kort(personlig kort) 1 periode 15.09-19.09, 2 periode 20.09-24.09.

Pris: 1 periode kr 2500,2 periode kr 2200

Terreng:

 • G Skardfjellet
 • H Åkerlia-Flekkmoen-Bjørnhollia
 • I Kviknebakside
 • K Vinsterlia

Frist skriftlig anbud

Frist for skriftlig anbud 23.05.22 Sendes styret V/ Ola K Aasmundstad Skåbuvegen 1206 2640 Vinstra

Send gjerne på E-post: post@ksgrunn.no

Eventuelle spørsmål E-post eller tlf 97518854

Styret forbeholder seg retten til eventuell begrensing av jakta, dette blir vurdert før sesongen. begrensing blir iforhold til uttak.(dagskvoter og totalkvote i jaktperioden)

Harejakt

Kortsalg fra 21.10-23.12

 • Pris dagskort: 250,-
 • Ukekort 750,-
 • Sesongkort: 1.500,-
 

Styret forbeholder seg retten til eventuell begrensing av jakta iforhold til antall kort.

Søknad sendes fortrinnsvis på epost post@ksgrunn.no eller pr brev :

Kvikne-Skåbu Grunneierlag
v/ Ola K Aasmundstad
Skåbuvegen 1206
2640 Vinstra