Kontaktinformasjon

Her finner du informasjon om styret, hvordan kontakte oss ved generelle henvendelser, samt. kontaktskjema for forespørsler om medlemskap, jaktkort, søknader og andre forespørsler.

Ved generelle henvendelser

Medlemskap, jaktkort og søknader

Ved ønske om å søke medlemskap, kjøpe jaktkort eller mer informasjon om søknadsprosessen, ta gjerne kontakt i skjemaet nedenfor.

Styret

Ola Aasmundstad, leder
97518854
ol-aasmu@online.no

Nils Hage 
99490604
nilshage@hotmail.no

Per Arne Sylte
94896900
perasylte@gmail.com

Ole Sigvart Myreng
90191908
o-simyre@online.no

Jo Risdal
48035780
jorisdal@yahoo.no