Flotte naturopplevelser

Kvikne-Skåbu Grunneierlag er en frivillig sammenslutning av grunneiere i Vinstradalen. Med arealene til de 136 medlemmene disponerer vi ca. 225.000 DA utmark. Virksomheten er hovedsakelig utleie av jakt og fiske, samt ivaretagelse av medlemmenes rettigheter i utmarka.

Anbud/søknadsfrister på jakt 2022 (23.05)

Se mer informasjon på jakt-sidene for storvilt og småvilt.

Arealene våre

Kvikne-Skåbu grunneierlag sine arealer ligger i hovedsak på nordsida av statsalmenningen og Ruste grunneierlag. I øst har grunneierlaget grense mot Sorperoa jaktforening og i nord mot Langmorkje statsalmenning, Heidal viltlag og flere sameier. I tillegg har grunneierlaget arealer i Vinsterli-/Storhøområdet, på sørsida av statsalmenningen.

Begge almenningene ligger dels i Sør-Fron dels i Nord-Fron kommuner. Kvikne-Skåbu grunneierlag har alt det vesentlige av sine arealer i Nord-Fron. Nabokommuner for hele området er Gausdal, Øystre Slidre, Vågå og Sel.

Områder

Finn området du er interessert i, ved å gå til fanen Kart. Her kan du åpne kartet, og velge å laste ned pdf-filen fra nettlesermenyen.

Den ferskeste middagen

Vi har flere fiskevann og bekker med gode muligheter til å sikre en bedre ørretmiddag. Muvatnet er det største, med Breistultjønna og Skjedalsvatnet som mindre, men lett tilgjengelige fiskevann. Bekkene i området er ofte rike på fisk, og passer godt for en tur med mark eller fluestanga.

Flotte jaktområder

I storviltområdet er det jakt på elg, hjort og rådyr. Småviltområdet er inndelt i 11 jakterreng for småviltjakt, se inndeling ved å klikke nedenfor.

Nyttig info!

2022-2025

Grunneierlaget har inngått leigeavtale med Vinstradalen Utmarkslag vedrørende elgjakt i hele anbudsperioden 2022-2025.

Storvilt

Hjort, rådyr og rådyrbukk tilbys som kortsalg. Elgjakt leies ut for tre-års perioder. Se menyen for mer informasjon.

Småvilt

Vi har 3 årskontrakter i jaktområdene, samt. mulighet for å kjøpe jaktkort til småviltjakt. Se menyen for mer informasjon.

Elgmerkeprosjekt